พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหุ้มท่อส่งลมเย็นภายในโรงงาน GFPT

ท่อส่งลมเย็นของหน้างานนี้เป็นท่อที่กำลังสร้างใหม่ ซึ่งเดิมๆปัญหาของท่อส่งลมเย็นคือฉนวนกันความร้อนทั่วไปตามท้องตลาดไม่เพียงพอสำหรับใช้เป็นฉนวนรักษาอุณหภูมิ ทำให้เกิดการสูญเสียอุณหภูมิและสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า และที่สำคัญคือเมื่ออุณหภูมิภายในออกมาสัมผัสกับอากาศภายนอก ทำให้เกิดการควบแน่นกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกาะตามพื้นผิวท่อ แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหุ้มท่อส่งลมเย็น เพื่ออุดรูรั่วในทุกแนวต่อและเป็นฉนวนกันความร้อนป้องกันการสูญเสียความเย็น ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงจุด