พ่น ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม ใต้หลังคาเมทัลชีท

หลังคาเมทัลชีทที่หน้างานมีปัญหาเสียงรบกวนเวลาฝนตก ความร้อนของห้องด้านล่างในเวลากลางวัน โปรเจกต์นี้ บริษัท พี.ยู.โฟม อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง เข้าแก้ไขปัญหาโดยการพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมใต้หลังคาเมทัลชีท เนื้อพียูโฟมจะเข้ายึดติดเป็นเนื้อเดียวกับหลังคาเมื่อทำการติดตั้ง จึงสามารถป้องกันความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบและสามารถลดเสียงรบกวนจากเม็ดฝนตกกระทบหลังคาได้เป็นอย่างดี หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งฉนวนกันความร้อนพียูโฟมแล้ว ห้องด้านล่างรู้สึกเย็นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากไอรังสีความร้อนจากหลังคาไม่สามารถผ่านชั้นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมลงมาด้านล่างได้ อีกทั้งฉนวนกันความร้อนพียูโฟมยังทำหน้าที่เป็นฉนวนกันเสียง ซึ่งสามารถป้องกันเสียงรบกวนและป้องกันเสียงฝนตกกระทบหลังคาลงอย่างเห็นได้ชัด