พ่น ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม ทับหน้าฟอยล์

บ้านพักแห่งนี้เป็นบ้านพักที่สร้างใหม่ และยังไม่มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนมาก่อน จะมีก็เพียงแต่ฟอยล์ ซึ่งไม่สามารถป้องกันความร้อนได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไอร้อนจากหลังคาแผ่ลงมาสัมผัสผู้อยู่อาศัยด้านล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่แดดจัด ซึ่งลูกค้าต้องการแก้ปัญหาความร้อนนี้ที่ต้นเหตุ จึงทำการติดตั้งฉนวนกันความร้อนพียูโฟม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ หลังจากติดตั้งฉนวนกันความร้อนพียูโฟมใต้หลังคาแล้ว ปัญหาไอร้อนที่เกิดมีอยู่ก็หมดไป ทำให้บ้านภายด้านล่างอยู่เย็นสบายอย่างที่ควรจะเป็น