งานซ่อมฉนวนกันความร้อนพียูโฟมบนหลังคา จากบริษัทโฟมอื่นที่ไม่ได้คุณภาพ

งานดังกล่าวเป็นงานซ่อมฉนวนกันความร้อนพียูโฟมบนหลังคา จากบริษัทอื่นที่ไม่ได้คุณภาพและบริษัทไม่มีความรับผิดชอบ อันเป็นที่มาของปัญหาฉนวนกันความร้อนมีอายุการใช้งานสั้น ไม่สวยงาม บริษัท พี.ยู.โฟม อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง เข้าแก้ปัญหาหน้างานดังกล่าวโดยการรื้อฉนวนกันความร้อนพียูโฟมที่ไม่ได้คุณภาพเหล่านั้นออกทั้งหมดพร้อมกับพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น ป้องกันความร้อน เสียงรบกวนจากฝน และการรั่วซึมของหลังคาเมทัลชีท เพื่อความมั่นใจว่าทุกหน้างานที่ผ่านมือของบริษัท พี.ยู.โฟม อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จะเป็นงานพ่นพียูโฟมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน การันตีความสำเร็จด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี