พ่น ฉนวนกันความร้อน พียูโฟมใต้ลานไอซ์สเก็ต เมกาบางนา

ลานไอซ์สเก็ตจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาอุณหภูมิพื้นผิวของลานให้ต่ำกว่า 0 องศา เพื่อทำให้น้ำด้านบนแข็งเป็นลานน้ำแข็ง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลานนั้นไม่ได้ออกแบบมาให้มีค่าความเป็นฉนวนกันความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ดีพอ ประกอบกันสภาพอากาศในประเทศไทยที่สูง ส่งผลให้สูญเสียค่ากระแสไฟฟ้าในการผลิตความเย็นไปมาก อีกทั้งยังสูญเสียอุณหภูมิไปในหลายๆจุดที่ไม่จำเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการควบแน่นจับตัวเป็นหยดน้ำตามพื้นผิวต่างๆที่ความเย็นสามารถส่งผ่านไปถึงชั้นบรรยากาศภายนอกได้ การพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมบนพื้นผิวเพื่อรักษาความเย็นและป้องกันการสูญเสียอุณหภูมิไปสู่ชั้นบรรยากาศ ปัญหาเรื่องการควบแน่นจับตัวเป็นหยดน้ำตามพื้นผิวต่างๆก็หมดไป