พ่น ฉนวนกันความร้อน พียูโฟมใต้หลังคาคอนกรีตสแลป

เป็นที่ยอมรับกันว่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างสมัยนี้ ยังไงก็ต้องมีฉนวนกันความร้อน ที่หอพักแห่งนี้มีปัญหาเรื่องไอร้อนที่แผ่ลงมาจากหลังคาด้านบน ทำให้ห้องด้านล่างร้อนอบอ้าว วิธีแก้ไขปัญหานี้คือการพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมเพื่อป้องกันการนำพาความร้อนผ่านเนื้อวัสดุลงมาด้านล่าง ซึ่งผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการดังกล่าวคือห้องด้านล่างที่ทำการติดตั้งฉนวนโฟมกันความร้อนพียูโฟมมีอุณหภูมิที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งเครื่องปรับอากาศยังไม่ต้องทำงานหนักอีกด้วย ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศไปได้อีกต่อหนึ่ง