พ่นสีเซรามิคโค๊ทติ้งสะท้อนรังสีความร้อนบนหลังคา

หลังคา เป็นด่านแรกที่ต้องรับมือกับรังสีความร้อนที่แผ่ลงมาจากดวงอาทิตย์ การติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคาจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างยุคนี้ สำหรับงานนี้ลูกค้าต้องการติดตั้งสีสะท้อนรังสีความร้อนเซรามิคโค๊ทติ้ง เพื่อช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ อีกทั้งการพ่นเซรามิคโค๊ทติ้งเปรียบเสมือนการทำสีหลังคาใหม่ไปในตัวด้วย