พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมในบ่อคอนกรีต เพื่อการรักษาอุณหภูมิ

ภาชนะที่ใช้ใส่ของทุกชนิดที่ต้องการรักษาอุณหภูมิ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็จำเป็นที่จะต้องมีฉนวนกันความร้อนเพื่อการรักษาอุณหภูมิภายในภาชนะ ไม่ให้รั่วซึมออกไปสู่ภายนอก เพื่อป้องกันการสูญเสียอุณหภูมิโดยเปล่าประโยชน์และยังป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำในกรณีที่อุณหภูมิภายในภาชนะมีความเย็น หน้างานนี้ได้ทำการพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหุ้มขอบบ่อโดยรอบเพื่อการรักษาอุณหภูมิที่ดีที่สุด