พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมในทุ่นลอยน้ำ สำหรับทำแพร้านอาหาร

ทุ่นลอยน้ำโดยทั่วไปเมื่อใช้ไปนานๆมักจะเกิดการสึกกร่อนตามอายุการใช้งาน วัสดุติดตั้งต่างๆของทุ่นจะผุพัง หรือถูกสนิมกัดกร่อนไปตามกาลเวลา ส่งผลให้เกิดการรั่วซึม เมื่อน้ำเข้ามาภายในทุ่นก็อาจทำให้ทุ่นจมได้ การแก้ปัญหาหน้างานครั้งนี้คือการพ่นพียูโฟมลงไปในทุ่นจนเต็ม เสมือนเป็นโฟมลอยน้ำ เนื่องจากเนื้อพียูโฟมไม่ซึมน้ำ ทุ่นจึงสามารถลอยน้ำต่อไปได้ชนิดที่เรียกว่าไม่มีวันจมตลอดอายุการใช้งาน การแก้ปัญหาทุ่นรั่วซึมโดยใช้พียูโฟมจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและได้ผลลัพธ์สูงสุด