พ่น ฉนวนกันความร้อน พียูโฟมทับหน้าฟอยล์

เป็นที่ยอมรับกันว่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างสมัยนี้ ยังไงก็ต้องมีฉนวนกันความร้อน สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีฉนวนกันความร้อนหลากหลายชนิดมากออกสู่ท้องตลาด แต่ด้วยความที่ฉนวนกันความร้อนเหล่านั้นไม่ดีมีค่าความเป็นฉนวนที่ดีพอ การติดตั้งไปจึงไม่ส่งผลต่อการป้องกันความร้อนอย่างที่ควรจะเป็น อย่างเช่นที่บ้านหลังคานี้มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนมากับตัวบ้าน ซึ่งฉนวนกันความร้อนฟอยล์นี้ตามจริงแล้วไม่สามารถป้องกันความร้อนได้ดีเท่าที่ควร เมื่ออากาศร้อนจัดฟอยล์ก็กลับเป็นตัวนำความร้อนซะเอง การแก้ปัญหาที่ถูกจุดและเด็ดขาดคือการพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมทับหน้าฟอยล์ทุกพื้นที่ หน้างานนี้เราทำการพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมทับหน้าฟอยล์ที่ถูกติดตั้งไว้ใต้หลังคา หลังจากพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมแล้วพบว่าอุณหภูมิด้านล่างแตกต่างกับก่อนพ่นฉนวนกันความร้อนอย่างเห็นได้ชัด เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนสูงสุดอย่างที่ควรจะเป็น อีกทั้งยังสบายใจได้ว่า จะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงรบกวน และการรั่วซึมของหลังคามาในภายหลัง