พ่น ฉนวนกันความร้อนพียูโฟม ทับหน้าฟอยล์

บ้านพักแห่งนี้เป็นบ้านพักที่สร้างใหม่ และยังไม่มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนมาก่อน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไอร้อนจากหลังคาแผ่ลงมาสัมผัสผู้อยู่อาศัยด้านล่าง ซึ่งฟอยล์ที่มากับบ้านไม่สามารถป้องกันความร้อนได้ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่แดดจัด ฟอยล์ที่ควรจะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนกลับกลายเป็นตัวนำความซะเอง ซึ่งลูกค้าต้องการแก้ปัญหาความร้อนนี้ที่ต้นเหตุ จึงทำการติดตั้งฉนวนกันความร้อนพียูโฟมทับหน้าผิวฟอยล์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ หลังจากติดตั้งฉนวนกันความร้อนพียูโฟมใต้หลังคาแล้ว ปัญหาไอร้อนที่แผ่ลงมาจากหลังคาที่เกิดมีอยู่ก็หมดไป ซึ่งฉนวนกันความร้อนพียูโฟมเองสามารถทำหน้าที่ป้องกันความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังสามารถป้องกันเสียงฝนตกกระทบหลังคาได้ด้วย ทำให้บ้านภายด้านล่างอยู่เย็นสบายอย่างที่ควรจะเป็น