พ่นพียูโฟมทำฉาก Richman Bar

พียูโฟมเป็นโฟมที่นิยมนำไปใช้กับการตกแต่งรูปทรงต่างๆทางสถาปัตยกรรม เนื่องจากเนื้อโฟมมีความแข็งแรงแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถตัดแต่งได้ง่ายและมีน้ำหนักเบา ภายในหน้างานนี้ได้นำพียูโฟมมาใช้ในการทำฉากตกแต่งสถานที่ โดยทำการฉีดพ่นลงบนวัสดุที่ทำการขึ้นรูปให้เป็นแบบไว้ก่อนแล้ว จึงทำการตัดแต่งทีหลังให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ