พ่นโพลียูเรียกันซึมดาดฟ้า คอนโด The Address @ ASOKE

พื้นผิวที่ต้องรับมือกับน้ำ จำเป็นอย่างนิ่งที่ต้องมีการวางระบบกันซึมและระบบระบายน้ำขังที่ดี สำหรับหน้างานนี้ บริษัทได้ทำการพ่นโพลียูเรียเพื่อป้องกันการรั่วซึมบนผิวคอนกรีต โพลียูเรียเป็นโค๊ทติ้งที่มีความทนทานและมีความยืดหยุ่นสูงมาก สามารถฉีดพ่นได้ทุกพื้นผิว จึงสามารถป้องกันการรั่วซึมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน