พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟม บนหรือใต้หลังคา ป้องกันความร้อน,การรั่วซึม,และเสียงรบกวน

      ไม่เพียงแต่การเลือกหลังคาที่เหมาะสม การติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคาจึงเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถมองข้ามได้ โดยเฉพาะอย่างยื่งในยุคที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งเป็นผลพวงมาจากวิกฤติโลกร้อน อีกทั้งหลังคาคือด่านแรกที่ต้องรับมือกับสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะร้อน หนาว ฝน ลมพายุ จนกระทั่งภายธรรมชาติ อาทิ ลูกเห็บ หรือมลภาวะภายนอก เช่น ฝนกรด เป็นต้น

พ่นฉนวนกันความร้อนบนหลังคาเพื่อป้องกันรังสีความร้อนและการรั่วซึมและเสียงรบกวน

การติดตั้งฉนวนกันความร้อนพียูโฟม

     พียูโฟมเป็นฉนวนกันความร้อน, โฟมกันความร้อนที่มีความสามารถในการยึดเกาะสูงซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยการฉีดพ่นลงบนพื้นผิวได้ทุกชนิด สำหรับการติดตั้งฉนวนกันความร้อนชนิดนี้กับหลังคามีอยู่สองวิธีหลักๆคือ 1.การติดตั้งบนหลังคาและ 2.การติดตั้งใต้หลังคา ซึ่งการติดตั้งฉนวนกันความร้อนพียูโฟม ไม่ว่าจะเป็นบนหลังคาหรือใต้หลังคา ต่างก็มีจุดเด่นต่างกันในแต่ละวิธีการติดตั้ง โดยจะคำนึงถึงสถานการณ์ต่างๆของหน้างานที่ต้องการติดตั้ง รวมถึงความต้องการของคุณลูกค้าเป็นหลัก เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

หลังคาที่ผ่านการพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมด้านใต้เพื่อป้องกันความร้อน
มือฉีดกำลังพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมบนหลังคาเพื่ิอป้องกันความร้อนลงไปยังตัวอาคาร

พ่นฉวนกันความร้อนพียูโฟมบนหลังคา

การพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมบนหลังคา เป็นวิธีที่นิยมทำกันก็ต่อเมื่อ

  • บ้าน , ที่อยู่อาศัย , โรงงาน มีการตกแต่งภายในเรียบร้อยแล้ว
  • ต้องการแก้ปัญหา หรือป้องกันการรั่วซึมอย่างถาวร
  • ต้องการลดเสียงรบกวนจากการกระพือของหลังคา , เสียงฝนตก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังคาเมทัลชีท)
  • ต้องการป้องกันการเกิดสนิม หรือการสึกกร่อนของหลังคา
  • ต้องการทำสีของหลังคาใหม่ (เลือกสีโค๊ททับหน้าผิวโฟมได้)
หลังคาที่ผ่านการพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมลงบนหลังคาเพื่อป้องกันความร้อน

ข้อดีของการพ่นฉนวนกันความร้อนบนหลังคา

      แน่นอนว่าปัญหาเกี่ยวกับความร้อน การรั่วซึม เสียงรบกวน และสนิมจะหมดไป เมื่อทำการพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมบนหลังคา เพราะอนุภาคของเนื้อโฟมจะกระจายเข้ายึดเกาะกับพื้นผิวทุกตารางมิลลิเมตร แทรกซึมเข้าปิดรอยรั่ว,รวมถึงหัวน๊อตทีอาจหลวมหรือยางรองหัวน๊อตที่หมดสภาพ เนื้อพียูโฟมจะสมานติดเป็นเนื้อเดียวกันกับหลังคา และเข้าปกคลุมพื้นผิวหลังคาทั้งแผ่น
    ฉนวนกันความร้อนพียูโฟม เป็นฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถป้องกันการแผ่รังสีความร้อน,การนำพาความร้อนได้ 100% ทุกตารางนิ้วที่มีการฉีดพ่น คุณจึงมั่นใจได้ว่าปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมใต้หลังคา

การพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมบนหลังคา เป็นวิธีที่นิยมทำกันก็ต่อเมื่อ

  • บ้าน , ที่อยู่อาศัย , โรงงาน ยังไม่ได้ทำการตกแต่งภายใน
  • ต้องการแก้ปัญหาเรื่องสนิมของโครงสร้าง
  • ต้องการปกป้องพื้นผิวของใต้หลังคาจากไอจากสารเคมีด้านล่าง
  • ต้องการแก้ไขปัญหา ฉนวนกันความร้อนเดิมที่ติดตั้งไว้ไม่ได้คุณภาพ
  • ต้องการทำสีของเนื้อหลังคาด้านใต้ใหม่
มือฉีดกำลังพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมใต้หลังคาเพื่อป้องกันความร้อน

ข้อดีของการพ่นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา

     การพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมใต้หลังคา ข้อได้เปรียบที่เห็นชัดกว่าการพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมบนหลังคาก็คือ อายุการใช้งานของพียูโฟมจะยาวนานกว่าการติดตั้งแบบบนหลังคา และยังสามารถช่วยแก้ปัญหาเสียงรบกวนจากฝนได้ (แต่ความสามารถในการเป็นฉนวนกันเสียงไม่ดีเท่าพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมบนหลังคา) เมื่อทำการพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมใต้หลังคา อนุภาคของเนื้อโฟมจะกระจายเข้ายึดเกาะกับพื้นผิวทุกตารางมิลลิเมตร แทรกซึมเข้าปิดรอยรั่ว รวมถึงหัวน๊อตทีอาจหลวม เข้ายึดติดเป็นแผ่นเดียวกับหลังคา โดยผู้ใช้สามารถเลือกสีโค๊ดทับหน้าผิวพียูโฟมเพื่อเป็นการตกแต่งภายในได้โดยปริยาย

ข้อดีของหลังคาที่ผ่านการพ่นพียูโฟม
พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมบนหลังคาเมทัลชีทเพื่อป้องกันความร้อนและการรั่วซึม

คุณจึงมั่นใจได้ว่า บ้านของคุณจะอยู่เป็นสุข เย็นสบาย ท่ามกลางภาวะวิกฤตโลกร้อน

     ดังนั้น ฉนวนโฟมกันความร้อนพียูโฟม จึงนับได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด อีกทั้งยังได้อรรถประโยชน์มากมายจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของตัวผลิตภัณฑ์เองและด้วยความเป็นมืออาชีพของบริษัท พี.ยู.โฟม อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง คุณจึงมั่นใจได้ว่า เราคัดสรรส่วนประกอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ตัังแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ เราเลือกใช้วัตถุดิบนำเข้าเกรดดีจากต่างประเทศ  ผ่านขั้นตอนการผสมวัตถุดิบ ( ซึ่งในแต่ละหน้างานจะมีสูตรการผสมวัตถุดิบไม่เหมือนกัน คุณสมบัติของผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละรายละเอียดของปัญหาที่ต้องการแก้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ) โดยบุคลากรผู้ชำนาญงานและเครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล มีผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ปัญหางานแต่ละเคสอย่างละเอียดอ่อน พร้อมกับประเมินทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้า พร้อมด้วยเครื่องมือที่ผ่านการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ( พัฒนาจาก Know How ของทางบริษัทเอง ) และทีมงานที่ชำนาญงานมานานกว่า 25 ปีเข้าแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด มีทีมงาน QC เข้าตรวจสอบคุณภาพของงานในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่เข้างานวันแรก จนถึงส่งงานวันสุดท้าย

วางใจใช้บริการ บริษัท พี.ยู.โฟม อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง เท่านั้น
การันตีความสำเร็จด้วยผลงานกว่า 2500 ผลงาน ทั่วราชอาณาจักรไทย และในต่างประเทศ

โปรดระวัง!! ผู้ลอกเลียนแบบมากมายในท้องตลาด!!

พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมบนหลังคาเมทัลชีทเพื่อป้องกันความร้อนและการรั่วซึม
มือฉีดกำลังพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมบนหลังคาเมทัลชีทเพื่อป้องกันความร้อนและการรั่วซึม