มือฉีดกำลังพ่นสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค๊ทติ้งทำหน้าฉนวนกันความร้อนพียูโฟม